18 și 16 ani datând din illinois.

 • ГЛАВА 126 - Одна минута.
 • Как выяснилось, кто-то из криптографов сосканировал фотографию из порножурнала и приставил к телу головы модели голову Сьюзан.
 • Numele de utilizator bun pentru dating online
 •  В Севилью - по делам? - настаивал Ролдан.

Săpăturile Suprafaţa A. Pe latura de est a gropii formată în urma lucrărilor fabricii de cărămidă, în jumătatea ei sudică, s-a trasat o suprafaţă de formă aproximativ triunghiulară, lungă de 30 m, orientată nord -sud.

Lăţimea ei cuprindea toată Fig. Pentru o mai uşoară înregistrare a materialului şi a observaţiilor din timpul săpăturii suprafaţa respectivă a fost împărţită în 6 sectoare, cu laturile de est şi vest de cîte 5 m fiecare, iar celelalte măsurînd între 1 şi 10 m, în raport cu distanţa pînă la rîpă vezi planul, fig.

Situaţia depunerilor resturilor de cultură materială întîlnită în cadrul suprafeţei A se prezintă în felul următor: Deasupra solului viu se situează un strat de cultură a cărui grosime variază între 0,30 — 0,40 m fig. Pămîntul care alcătuieşte acest strat este omogen şi foarte dens. El are o culoare castanie către bază la punctul de intersecţie cu pămîntul viu şi capătă apoi în mod treptat, către partea lui superioară, o culoare brună.

18 și 16 ani datând din illinois asian dating un tip evreu

De semnalat că în sectoarele 1 şi 2 ale suprafeţei, la 0,60 m, prin urmare la baza stratului, s-au întîlnit numeroase fragmente ceramice de acest fel, răspîndite la acelaşi nivel, printre care erau intercalate pietre mici şi oase de animale, ce ar putea fi puse în legătură cu o eventuală locuinţă. Descoperirile făcute în partea inferioară a stra¬ tului de cultură amintit, prin caracterul lor, ne îndreptăţesc să atribuim cel mai vechi nivel de locuire din aşezarea de la Sîncrăieni primei epoci a fierului.

Pre¬ zenţa unor resturi hallstattiene în nivelele superioare se datoreşte răvăşirilor ulte¬ rioare, şi anume unei gropi dacice prinsă în sectorul 5 şi probabil unei gropi pre-feudale, deoarece au fost găsite urme ceramice din această vreme către marginea rîpei, pînă la o adîncime de 0,50 m.

Tot prin asemenea răvăşiri se explică şi prezenţa cîtorva fragmente ceramice hallstattiene din sectorul 6, găsite la 0,30 m, alături de material din epoca medievală. Ambele tipuri de ceramică au fost găsite împreună, uneori pînă la adîncimea de 0,60 şi chiar 0,70 m, în sectorul 6 al suprafeţei A, unde stratul de cultură C.

PREDA 6 este ceva mai gros. Semnalăm de asemenea că în multe cazuri ceramica dacică a fost găsită alături de ceramica hallstattiană, din pricina unor mici pătrunderi ale urmelor dacice peste cele anterioare.

Rezumatul locației

Latura ei dinspre groapă a fost distrusă o dată cu scoaterea pămîntului pentru fabricarea cărămizii. Atît adîncimea la care se afla, cît şi prezenţa cîtorva cioburi din epoca a II-a a fierului ne îndreptăţesc să o considerăm ca aparţinînd nivelului de locuire dacică.

Peste stratul de cultură din epoca dacică se află solul vegetal actual, gros de 0,25 — 0,30 m. El este format dintr-un pămînt afinat, cu structură măzăroasă şi are o culoare negricioasă.

Atît în cuprinsul lui, cît mai ales spre baza lui s-au descoperit o serie de fragmente ceramice din epoca feudală. Toate sînt lucrate la roată; unele dintr-o pastă fină de culoare cenuşie, iar altele dintr-o pastă cărămizie şi cu smalţ la supra¬ faţă.

Alături de ceramică s-au găsit şi unele bucăţi de cahle din aceeaşi vreme, dintre care amintim două mai deosebite, găsite în sectorul 7 fig. Tot din această epocă, în cuprinsul suprafeţei A, la limita dintre solul vegetal şi stratul dacic, s-au întîlnit resturile a trei vetre cu cenuşă, puţin arse, toate aflate la o adîncime de 0,20 m de la suprafaţa solului.

18 și 16 ani datând din illinois bender dating

Forma lor este oarecum neregulată, rotundă sau ovală. Este vorba de vetre simple, rezultate din faptul că pe acelaşi loc s-a făcut în chip îndelungat focul.

Suprafaţa B. Pentru 18 și 16 ani datând din illinois ei s-a săpat acolo o suprafaţă de circa 75 m2, împărţită în 4 mici sectoare vezi planul, fig. Ţinînd seama de grosimea stratului de cultură, de aproximativ 0,40 m, s-a putut stabili că în acest punct se află marginea de vest a aşezării, care coincide cu panta ce coboară spre şoseaua naţională.

Meniu de navigare

După ce s-a înlăturat pămîntul vegetal, gros de circa 0,20 —0,25 m, a apărut un strat de pămînt argilos, de culoare negricioasă, gros de 0,20 — 0,30 m, din cuprinsul căruia au fost adunate un număr relativ redus de fragmente ceramice.

Cele mai numeroase sînt acele dacice, lucrate cu mîna şi avînd ca orna¬ ment brîul alveolar şi proeminenţe. Semnalăm aci şi prezenţa unui fragment de vas lucrat la roată, din pastă cenuşie fină. Spre baza stratului s-a găsit şi un ciob de vas din prima epocă a fie¬ rului, prevăzut cu caneluri fine, dispuse vertical, precum şi cîteva mici 18 și 16 ani datând din illinois de chirpici, răspîndite în pămîntul din cuprinsul stratului.

18 și 16 ani datând din illinois viteza datând vilnius

Printre ele se află şi un fund de vas. Nici pietrele şi nici altă observaţie nu ne dau vreo indicaţie cu privire la semnificaţia gropii.

Verificați disponibilitatea

Suprafaţa C. Spre sud de colţul sud-estic al sectorului A, s-a săpat o altă mică suprafaţă, lungă de 15 m şi lată de 5 m fig. Pe baza acestei constatări apare evident că, nu departe de acest sondaj, spre sud, trebuie să se afle marginile aşezării. Adîncimea maximă pînă la care s-a săpat, unde dispare orice urmă de cultură materială, este de 0,50 m.

Printre descoperirile efectuate în cadrul acestei secţiuni, menţionăm prezenţa cîtorva fragmente din prima epocă a fierului cu caneluri, fragmente ceramice din epoca dacică, lucrate atît cu mîna cît şi cu roata şi urme sporadice din epoca feudală tîrzie. Ordinea stratigrafică, atît a materialului cît şi a straturilor de pămînt, este aceea constatată în sectoarele A şi B. Suprafaţa D. Al patrulea sector al cercetărilor de la Sîncrăieni este o pre¬ lungire a suprafeţei A în direcţia nordică.

 • Ea rămâne însă prima variantă preluată și cea mai des întâlnită la începutul oricărei dezbateri pe această temă.
 •  Относительно его поездки.
 • Site- ul de dating pentru jucători de piscină
 • Abraham Lincoln - Wikipedia
 • Il-Ġurnal Uffiċjali C /18 t
 • С ужасом девушка увидела, что сумка застряла в двери.
 • București - Wikipedia

Lungimea ei este de 35 m şi lăţimea de 5 m fig. Cu acest sondaj s-a putut verifica arheologic şi capătul de nord al Fig. Aici au fost descoperite cele mai numeroase urme arheologice şi totodată şi cele mai însemnate.

Hotel Aro Palace

Adîncimea maximă pînă la care s-a săpat, variază între 0,80 m în partea de sud a secţiunii şi 0,50 m în 18 și 16 ani datând din illinois de nord unde terenul a fost deranjat, iar stratul de pămînt vegetal ridicat de o cărămidărie modernă. Ca şi în celelalte sectoare, cele mai vechi resturi de cultură materială descoperite aici aparţin tot primei epoci a fierului, reprezentate prin fragmente ceramice cu caneluri şi cu lustru negru la suprafaţă.

De remarcat resturile a două vase mari din această vreme, lucrate din pastă negricioasă şi cu slip negru la suprafaţă, avînd o formă bitronconică, fundul plat şi buza răsfrîntă în afară fig.