Securitate Miniera

Certificarea institutului de, Schemele de certificare - Institutul Naţional de Standardizare şi ...

Conținutul

  Misiunea INSEMEX Cercetări fundamentale şi aplicative, dezvoltare tehnologică în domeniile reglementate, de interes public naţional privind evaluarea şi prevenirea riscurilor în activităţile cu pericol de atmosfere explozive şi toxice, inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea explozivilor, protecţia mediului în zonele afectate de activităţi miniere şi conexe acestora, încercarea şi certificarea echipamentelor, instruirea şi atestarea personalului, activităţi de salvare şi închidere a minelor, precum şi elaborarea şi aplicarea unor reglementări privind activităţile respective.

  Înfințarea ei a fost determinată de necesitatea rezolvării problemelor de tehnica securității în industria minieră din România. Numele sub care este cunoscut acest institut atât în cadrul industriei miniere,cât și în cadrul altor certificarea institutului de ar fi cele constructoare de mașini,electrotehnice,chimice sau petrolifere se încadreaza în tradiția pe certificarea institutului de colectivul acestuia în activitatea lor de peste 65 de ani au făurit-o.

  Mai dispune de un poligon de antrenament pentru salvatori, un poligon de încercare a explozivilor de uz civil si a articolelor pirotehnice, situat la circa 5 km de orasul Petrosani, o hala de incercari pentru instalații si echipamente electromecanice.

  liam dating

  Cercetari Inovative Institutul efectuează cercetări în scopul dezvoltării cunoștințelor, a soluțiilor tehnice de prevenire, protecție și limitare a exploziilor reacții de ardere rapidăgenerate de amestecuri aer-substanțe inflamabile gaze, vapori, cețuri și prafuri combustibile sau de substanțe periculoase cu proprietăți explozive intrinseci explozivi de uz civil, articole pirotehnice.

  Servicii Stiintifice si Tehnologice Servicii științifice și tehnologice axate pe asigurarea sănătății și securității în muncă, în industria minieră, extractivă, de prelucrare, procesare, fabricare, instruirea pentru evaluarea riscului, noxe profesionale, protecția la explozie a echipamentelor, instalațiilor tehnice, explozivi de uz civil și articole pirotehnice, protecția mediului, securitatea resurselor minerale, ventilație industrială. Organisme de Evaluare a Conformitatii Organismul de certificare produse garantează următoarele principii: — independenţă şi obiectivitate în procesul de certificare; — competenţă tehnică şi integritate profesională — imparţialitate în relaţiile cu producătorii — confidenţialitate asupra produselor certificarea institutului de care se evaluează conformitatea.

  dating keeley walkthrough

  Directii de Cercetare Institutul efectuează cercetări în scopul dezvoltării cunoștințelor, a soluțiilor tehnice de prevenire, protecție și limitare a exploziilor reacții de ardere rapidă certificarea institutului de, generate de amestecuri aer-substanțe inflamabile gaze, vapori, cețuri și prafuri combustibile sau de substanțe periculoase cu proprietăți explozive intrinseci explozivi de uz civil, articole pirotehnice.

  Departamentul Securitatea Resurselor Minerale Activitatea desfăşurată în cadrul Departamentului Securitatea Resurselor Minerale se înscrie în domeniul realizării de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicativetransfer tehnologic şi alte servicii de specialitate, efectuate în condiţii optime de calitate, cu rezultate performante în ceea ce priveşte posibilităţile de valorificare, pentru asigurarea şi îmbunătăţirea gradului de securitate şi sănătate în muncă.

  samantha scapă istoria dating

  Departamentul Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive Funcţionează în cadrul INCD-INSEMEX Petroşani şi are în componenţă trei laboratoare: un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele certificarea institutului de Ex de putere, un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele electrice Ex de curenţi slabi si un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele neelectrice Ex, electrostatică şi EIP.

  INCD INSEMEX Institutul efectuează cercetări în scopul dezvoltării cunoștințelor, a soluțiilor tehnice de prevenire, protecție și limitare a exploziilor reacții de ardere rapidăgenerate de amestecuri aer-substanțe inflamabile gaze, vapori, cețuri și certificarea institutului de combustibile sau de substanțe periculoase cu proprietăți explozive intrinseci explozivi de uz civil, articole pirotehnice. Informare GDPR.

  Aceste faze descriu fluxul general de certificare, dar în funcţie de schema de certificare aleasă unele din aceste etape pot lipsi. Pentru schemele de certificare 2a, 3a, 4a — identificarea produselor şi prelevarea mostrelor pentru încercări de laborator se efectuează în procesul evaluării procesului de producere.