Un viitor de pace - Taizé

Cum să nu fiți nevoiași în timpul întâlnirii,

Un viitor de pace Această scrisoare, scrisă de fratele Roger din Taizé şi tradusă in 55 de limbi dintre care 24 din Asiaa fost publicată în timpul întâlnirii europene a tinerilor la Lisabona. Ea va fi reluată şi supusă meditaţiei pe tot parcusul anuluila întâlnirile tinerilor, care vor avea loc fie la Taizé în fiecare săptămâna, fie în alta parte, în Europa sau pe alte continente.

Dumnezeu vrea să vă dea un viitor şi o speranţa.

msn dating uk

Dacă unii sunt cuprinşi de neliniştea viitorului şi se simt imobilizaţi, mai sunt în lume şi alţi tineri inventivi, creatori. Aceşti tineri nu se lasă antrenaţi într-o stare de mahmureală. Ei ştiu că Dumnezeu nu ne-a făcut să fim pasivi.

Pregătiți-vă să-L întâlniți pe Dumnezeu

Pentru ei, viaţa nu este supusă unor întâmplări nefericite. Sunt conştienţi: ceea ce poate paraliza fiinţa umană este scepticismul sau descurajarea. De aceea, aceşti tineri caută din tot sufletul să pregătească un viitor de pace şi nu de nefericire. Mai mult decât îşi imaginează, ei ajung deja să facă din viaţa lor o lumină care străluceşte împrejurul lor.

Există şi unii purtători de pace şi de încredere acolo unde exista tulburări şi împotriviri. Ei stăruie chiar când încercarea sau eşecul atârnă pe umerii lor. Rămânem uimiţi că sunt atât de numeroşi.

lino cayetano dating

Ei caută, se roagă. Şi ne zicem: aspiraţiile lor la pace, la încredere sunt ca aceste stele, luminiţe în noapte.

Suntem într-o perioada în care mulţi se întreabă : dar ce este credintă? Credinţa este o încredere foarte simplă în Dumnezeu, un elan de încredere indispensabilă, fără încetare reluat în cursul vieţii.

datând un băiat hispanic

În fiecare dintre noi pot exista îndoieli. Ele nu au nimic neliniştitor. Noi am vrea mai ales să-l ascultăm pe Hristos care murmură în inimile noastre : « Tu ai cum să nu fiți nevoiași în timpul întâlnirii Nu te nelinişti, Duhul Sfânt rămâne mereu în tine ». O inimă simplă caută să trăiască momentul prezent, să primească fiecare zi ca pe un astăzi al lui Dumnezeu.

Spiritul de simplitate nu se întrevede oare bucurie senină şi de asemenea veselie? O inimă simplă nu are pretenţia să înţeleagă totul din credinţă de una singură.

Ea îşi spune: puţinul pe care îl percep, alţii îl înţeleg mai bine şi mă ajută să urmez calea.

Acum este timpul să vă pregătiţi

Ni se pare oare că pentru a ne ruga e nevoie de multe cuvinte? Se întâmplă ca doar câteva cuvinte, câteodată stângace, să fie suficiente pentru a încredinţa totul lui Dumnezeu, temerile şi speranţele noastre. Încredinţandu-ne Sfântului Duh, vom găsi drumul ce porneşte de la nelinişte la încredere.

speed​​ dating leipzig spizz

Dacă vreodată noi uităm că tu sălăşluieşti în noi, că te rogi în noi, că ne iubeşti. Prezenţa Ta în noi este încredere şi continuă iertare. Chiar dac-ar fi palidă, Ea trezeşte în inimile noastre dorul de Dumnezeu.

Şi simpla dorinţă de Dumnezeu este deja rugăciune. Rugăciunea nu ne îndepărtează de problemele lumii. Din contră, nimic nu e mai responsabil decât să ne rugăm: cu cât trăim o rugăciune simplă şi umilă, cu atât suntem conduşi spre iubire şi spre exprimarea ei prin vieţile noastre.

Unde să găsim simplitatea indispensabilă pentru a trăi Evanghelia? Un cuvânt al lui Hristos ne luminează: Într-o zi El spune ucenicilor săi: «Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia cerurilor este a celor ca ei.

Pușculiță de metode de predare sau cum să faci o întâlnire de părinți eficientă și interesantă Este recomandabil să încheiați întâlnirea părinților cu o evaluare care să arate dacă așteptările participanților săi au fost îndeplinite, ce a fost deosebit de semnificativ pentru fiecare dintre participanți, ce concluzii au făcut părinții pentru ei înșiși. În etapa finală a ședinței părinților, este important să aflăm dacă s-a schimbat înțelegerea problemei în cauză. Fiecare dintre ei trebuie să decidă el însuși ce la reuniune și-a susținut opinia și ce trebuie revizuit sau schimbat în sine.

De două mii de ani Hristos este prezent prin Duhul Sfânt, [ 12 ] iar tainica Sa prezenţa se concretizează într-o comuniune vizibilă [ 13 ]: ea reuneşte femei, bărbaţi,tineri,chemaţi să meargă împreună fără a se desparţi unii de ceilalţi. A restabili o comuniune este urgent astăzi, şi aceasta nu poate fi lăsată mereu pe mai târziu, până la sfârşitul timpului.

Ei ştiu că Biserica nu există pentru ea însăşi ci pentru lume, pentru a depune în ea o sămânţă de pace. În Evanghelie ne este dat să descoperim această realitate surprinzătoare: Dumnezeu nu creează nici frica, nici nelinişte, Dumnezeu nu poate decât să ne iubească.

Un viitor de pace - Taizé

Prin prezenţa Sfântului Duh, Dumnezeu ne transformă inimile. Şi, printr-o rugăciune foarte simplă, noi putem simţi că nu suntem niciodată singuri: Sfântul Duh păstrează în noi o comuniune cu Dumnezeu, nu doar pentru o clipă, ci chiar în viaţa fără de sfârşit. Ultima actualizare: 29 mai Note [ 1 ] Aceste cuvinte au fost scrise cu şase sute de ani înainte de Hristos : vezi Ieremia 29,11 şi 31, Cu siguranţă rămân tensiuni, nedreptăţi, cum să nu fiți nevoiași în timpul întâlnirii violenţe, care suscită îndoieli.

Pr. Ieronim: Despre întâlnirea care va pecetlui unirea ortodocșilor cu toți ereticii.

Nu trebuie să te opreşti în drum: căutarea păcii stă la baza însăşi a construirii Europei. Dar aceasta nu ne-ar interesa dacă ar avea drept unic scop crearea unui continent mai puternic, mai bogat, şi dacă Europa ar ceda tentaţiei de a se replia în interiorul acestor frontiere.

Schimbarea fundalului pentru o întâlnire Teams - Asistență Office

Europa devine pe deplin ea însăşi, când este deschisă celorlalte continente, solidară cu naţiunile sărace. Construirea să îşi găseşte sensul când este considerată ca o etapă în serviciul păcii întregii familii umane. Iată de ce, dacă întâlnirea noastră de sfârşit de an se numeşte «întâlnire europeană», noua ne place încă mai mult s-o vedem ca pe un «pelerinaj de încredere pe pământ».

Dumnezeu există independent de credinţa noastră sau de îndoielile noastre. Când exista îndoiala în noi, Dumnezeu nu se îndepărtează de noi pentru asta. Ce teribilă suferinţă m-a costat şi mă costă această sete de a crede, care este cu atât mai puternica în sufletul meu, cu cat sunt mai multe argumente contrare în mine.

Numai prin rugăciune a trecut îndoiala. Şi totuşi, Dostoievski putea să continue : «Nu este nimic mai frumos, mai profund şi mai perfect decât Hristos; şi nu numai că nu este nimic, dar nu poate avea nimic».

Când acest om al lui Dumnezeu lasă să prevadă că în el, necredinciosul coexistă cu credinciosul iubirea să pasionată pentru Hristos nu este ştirbită.

Schimbarea fundalului pentru o întâlnire Teams

Matei 5,3. În ciuda progresului atins în ultimii ani, de milioane de persoane suferă de foame, dintre care de milioane sunt copii sub 5 ani. Matei 6, Matei 19, Nu-l văd niciodată dar îl iubesc mereu iar seara mă rog pentru el. Petru 3,18; Romani 1,4; Timotei 3, În inima lui Dumnezeu Biserica este una, ea nu poate fi împărţită.

sfaturi pentru prima întâlnire de dating online

Ce mai rămâne atunci din evenimentul profetic de la începuturi şi pe care l-au întrupat personalităţi cum ar fi Papa Ioan al XXIII-lea şi patriarhul Athenagoras, printre alţii? De urgenţă avem nevoie de iniţiative profetice pentru a scoate la lumină ecumenismul din meandrele în care mi-e teamă să nu fie pe cale să se afunde.