deux ans après la date - Traduction en roumain - exemples français | Reverso Context

Dating de doi ani acum ce. years of the date - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

 • Но если она окажется впереди, он подставит Стратмору спину.
 • Последние слова записки стали для нее сильнейшим ударом.

Dreptul institutului de a recupera orice plată efectuată în mod necuvenit se stinge după doi ani de la data la care institutul ia cunoștință de faptul că plata a fost necuvenită.

Ils rendent publiques les procédures administratives nationales ou régionales concernant la sélection des projets de coopération transnationale ainsi qu'une liste des coûts admissibles, au plus tard deux ans après la date d'approbation de leurs programmes de développement rural.

Au fost utile aceste informații?

Statele membre fac publice procedurile administrative naționale sau regionale de selecție a proiectelor de cooperare transnațională și o listă a costurilor eligibile, cel târziu în termen de doi ani de la data aprobării programelor lor de dezvoltare rurală. La Commission évalue la nécessité de réexaminer la présente recommandation, le cas échéant, deux ans après la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Mergi la conţinutul principal Misiunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii dating de doi ani acum ce, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. Viziunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE. Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS: Orientarea către utilizator; Eficienţa în raport cu procesele statistice; Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială; Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice; Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice; Cooperarea în domeniul statisticii oficiale; Respectarea nevoilor furnizorilor de date; Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică; Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Comisia va evalua necesitatea revizuirii prezentei recomandări, după cum este cazul, la doi ani de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Les projets sont exécutés dans un délai de deux ans après la date de la notification par l'État membre au dating de doi ani acum ce de l'approbation du projet.

 1. Dating de viteză xmas
 2.  - Парень снова сплюнул.
 3. Infj dating style
 4. Site- ul online de dating american

Proiectele se execută în termen de doi ani de la data la care statul membru notifică beneficiarul că proiectul a fost aprobat. Le directeur soumet au conseil d'administration un rapport détaillé relatif à l'application du présent article deux ans après la date d'application de la présente décision.

 • Year Calendar – Romania
 • Adunarea sau scăderea datelor - Excel
 • deux ans après la date - Traduction en roumain - exemples français | Reverso Context
 • Mai puțin Să presupunem că doriți să ajustați o dată programată a proiectului, adunând două săptămâni pentru a vedea care va fi noua dată de terminare sau că doriți să determinați cât timp va dura o activitate într-o listă de activități a unui proiect.
 • Calcularea datei de astăzi și a altei date După cum ați văzut mai sus, funcția DATEDIF calculează diferența dintre o dată de început și o dată de sfârșit.
 • years of the date - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
 • IPC – serie de date anuala | Institutul Național de Statistică
 • Calculul diferenței dintre două date calendaristice - Excel

Directorul prezintă consiliului de administrație un raport exhaustiv cu privire la aplicarea prezentului dating de doi ani acum ce după doi ani de la data aplicării prezentei decizii. Le premier exercice de sélection de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux se termine au plus tard deux ans après la date d'approbation de l'accord de partenariat.

Prima rundă de selectare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității se finalizează în termen de doi ani de la data aprobării acordului de parteneriat.

pretty girl dating probleme

Les États membres définissent une stratégie nationale afin de mettre en oeuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, et notifient cette stratégie à la Commission.

Statele membre stabilesc o strategie națională pentru a pune în aplicare reducerea deșeurilor biodegradabile destinate depozitelor de deșeuri, în dating de doi ani acum ce de cel mult doi ani de la data stabilită la art.

Au plus tard deux ans après la date de mise en application de la directive, la Commission proposera une modification éventuelle de la présente directive au vu de l'évolution des connaissances scientifiques.

maite perroni și guido laris datând

Cel târziu la doi ani de la data intrării în vigoare a directivei, Comisia propune o posibilă modificare a prezentei directive, în conformitate cu evoluția cunoștințelor științifice. Le conseil des gouverneurs réexamine l'application générale de ce règlement au plus tard deux ans après la date à laquelle il entre en vigueur, puis dating pentru non- băutori les deux ans, et détermine s'il est nécessaire de le modifier.

The surprising secret to speaking with confidence - Caroline Goyder - TEDxBrixton

Consiliul guvernatorilor revizuiește aplicarea generală a prezentului regulament în cel mult doi ani de la data intrării acestuia în vigoare, și ulterior la fiecare doi ani, și evaluează dacă este necesară modificarea acestuia.

Au plus tard deux ans après la date de la notification mentionnée à l'alinéa achaque pays moins avancé Membre présentera une notification au Comité pour confirmer les dispositions qu'il aura désignées et les dates pour la mise en œuvre.

În termen de cel mult doi ani de la data notificării menționate la litera a de mai sus, fiecare țară membră cel mai puțin dezvoltată informează comitetul cu privire la confirmarea desemnărilor dispozițiilor și transmite datele sale de punere în aplicare.

semnificație specială de dating

Au plus tard deux ans après la date indiquée à l'article 4, la Commission réexamine les questions suivantes: În termen de doi ani de la data menţionată în art. În timp ce procedura prevăzută în prezentul articol este în curs, obligația statelor membre de a autoriza produsele biocide în termen de doi ani de la data aprobării, astfel cum se prevede la articolul 89 alineatul 3 primul paragraf, se suspendă cu titlu temporar.

cupid dating casual

În termen de maximum doi ani de la data stabilită la art. En revanche, s'agissant du droit d'accise qui frappe les véhicules d'occasion vendus plus de deux ans après la date de leur fabrication, le taux d'accise est calculé selon la formule prévue à l'article 7 de l'arrêté de În schimb, în ceea ce privește accizele aplicate autovehiculelor de ocazie vândute după mai mult de doi ani de la data fabricației, nivelul accizelor este calculat după formula prevăzută la articolul 7 din Decretul din Ils ne sont ni sélectionnés ni validés par nous et peuvent contenir des mots ou des idées inappropriés.

Signalez des exemples à modifier ou à retirer.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Enregistez-vous pour voir plus d'exemples C'est facile et gratuit Relații sexuale casual résultat pour cette recherche. Suggérer un exemple.