Account Options

Dating timp de 5 ani și nici o propunere

charlie și rodrigo dating

Textul propus de Comisie Amendamentul 1 Puterea de a adopta actele delegate menționate la articolul 3 alineatul 3 și la articolul 4 alineatul 2 îi este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată.

Comisia prezintă un raport privind competențele delegate cel târziu cu șase luni înainte de expirarea termenului de cinci ani.

10 Indictments Against the Modern Church in America - Paul Washer

Delegarea de competențe se reînnoiește automat pe perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul Justificare Având în vedere dispozițiile articolului alineatele 1 și 2 din TFUE, este esențial să se menționeze în mod explicit că durata delegării de competențe este de 5 ani și că această perioadă se prelungește în mod automat pe perioade succesive de 5 ani, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă.

Raportul specific privind competențele delegate are un scop diferit decât cel al raportului de evaluare prevăzut la articolul 11a.

dating word cloud

Totuși, termenul pentru prezentarea acestuia 5 ani este identic pentru ambele rapoarte, pentru a facilita atribuțiile Comisei în ceea ce privește raportarea. Amendamentul 30 Articolul 10 — alineatele 1 și 2 Textul propus de Comisie Amendamentul 1 Delegarea puterii menționată la articolul 3 shogun 2 3 și la articolul 4 alineatul 2 poate fi revocată de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

I oversee data collection and quantify your well-being.

Justificare Se introduc o serie de modificări și adaptări în vederea alinierii acestor dispoziții la limbajul standard adoptat dating on- line în aer liber către Parlamentul European și Consiliu în dosarul privind animalele de companie. Amendamentul 31 Articolul 11 — alineatele 1 și 2 Textul propus de Comisie Amendamentul 1 Parlamentul European sau Consiliul poate obiecta la un act delegat în termen de două luni de la data notificării.

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă poate fi extinsă cu o lună.

dating în nhua nh

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă poate fi extinsă cu două luni. Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu prezenta obiecții. Justificare Se introduc o serie de modificări în vederea alinierii acestor dispoziții la limbajul standard adoptat de către Parlamentul European și Consiliu în așa-numitul dosar privind animalele de dating timp de 5 ani și nici o propunere.

Amendamentul

cher calvin dating