HOTARARE (A) 07/04/ - Portal Legislativ

Datând un tip cu un cazier judiciar,

Conținutul

  Dosarele de autorizare ale solicitanţilor cetăţeni români sau cetăţeni al unui stat membru al U. E, întocmite conform prevederilor art.

  datând un tip cu un cazier judiciar

  Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: a cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. NOTĂ: 1. Acceptarea participării la examen a persoanelor care și-au dat consimțământul expres ca I. Consimțământul persoanei se solicită ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr.

  Vom veni cu precizări cand va fi emis Ordinul Ministrului Afacerilor Interne. Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt: 1 a cerere de eliberare a certificatului de cazier judiciar formular tipizat - Anexa nr. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de Ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare, conform art. Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii.

  Anexele nr. Robescu nr.

  datând un tip cu un cazier judiciar

  Termenul - limită de transmitere a dosarelor este cu 30 zile înainte de data fixată pentru începerea sesiunii de examinare 27 septembrie În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, în termen de 7 zile datând un tip cu un cazier judiciar la data înregistrării dosarului, completări şi clarificări. Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile de la data primirii comunicării privind solicitările de completare.

  Dovada achitării taxei de autorizare se va face cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii sesiunii de examinare.

  datând un tip cu un cazier judiciar

  Listele precizează pentru fiecare solicitant centrul de examinare în care urmează să susţină examenul de autorizare. Sesiunea de examinare se va desfăşura după un program aprobat de secretarul general al ISC şi se va publica pe pagina de internet a ISC cu cel puţin 5 zile înainte de începerea sesiunii de examinare. În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptati în sălile de examen pe baza actului de identitate şi a semnării proceselor verbale de participare.

  datând un tip cu un cazier judiciar

  Nu este permisă intrarea candidaţilor în sala de examinare, după ora programată de începere a examenului. Examenul va consta într-o probă scrisă - chestionar tip grilă şi un studiu de caz, durata alocată fiind de 3 ore.

  datând un tip cu un cazier judiciar

  Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat, poate solicita ISC, în scris, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului: a reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.

  C; b retragerea cererii de autorizare. Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri: a candidatul absentează nejustificat la examenul la care a fost acceptat să participe; b candidatul nu promovează examenul.

  Dacă din motive independente de voinţa candidatului acceptat pentru susţinerea examenului deces în familie, internare în spital, altele de această natură survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul şi taxa de autorizare îşi păstrează valabilitatea şi dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de autorizare, cu condiţia completării dosarului cu actul doveditor al situaţiei care a determinat neprezentarea la examen.

  datând un tip cu un cazier judiciar

  Bibliografia pentru susţinerea examenelor se poate consulta aici. Formularul "Acord prelucrare date cu caracter personal" se regăsește pe pagina de internet a I.