Noțiuni elementare despre bazele de date

Formularul de aplicare de viteză dating

Conținutul

  Personalul atestat va pune la dispoziția inspectorului RAR autovehiculul și documentele referitoare la acesta care trebuie prezentate obligatoriu la ITLV.

  formularul de aplicare de viteză dating

  ATLV și personalul atestat vor asigura toate condițiile pentru efectuarea reverificării de către inspectorul RAR; reverificările efectuate vor acoperi integral planul de operațiuni corespunzător prestației efectuate; Limitatorul de viteză trebuie reglat astfel încât viteza maximă a autovehiculului pe care este instalat să nu depășească valoarea precizată la art.

  La autovehiculele care nu au stâlp B, plăcuța de instalare trebuie montată pe cadrul ușii de pe latura unde se află volanul și trebuie să fie clar vizibilă în toate situațiile.

  formularul de aplicare de viteză dating

  În baza acestei declarații se va înscrie pe plăcuța de instalare viteza fixată la care este reglat limitatorul de viteză. Aceste date sunt păstrate timp de cel puțin 3 ani.

  formularul de aplicare de viteză dating

  Transmiterea acestor date poate fi făcută numai proprietarului autovehiculului sau unei persoane autorizate de acesta. Această transmitere este efectuată într-o formă care să garanteze confidențialitatea datelor menționate mai sus.

  Datele care definesc evenimente, abateri și date tehnice sunt puse la dispoziția inspectorilor RAR. După efectuarea descărcării trebuie verificat dacă datele descărcate conțin toate elementele de securitate referitoare la autenticitatea și integritatea acestora.

  formularul de aplicare de viteză dating

  Declarația este transmisă proprietarului autovehiculului sau persoanei autorizate de acesta. ATLV păstrează o copie a declarației pe o perioadă de 3 ani. Atunci când nu este utilizat, acesta este păstrat în seiful din cadrul ATLV.

  formularul de aplicare de viteză dating

  Comenzile trebuie să specifice:— activitățile și operațiunile executate;