Cei Mai Buni Școli & Universități în Canada 2021

Minto nb dating

Kun når minto nb dating er placeret i områder med dampsymbolet.

Printz Cove Lane

Få ekstra damp ved at trykke på dampregulatoren i maksimalt 2 sekunder. Brug ikke sprayfunktionen på silke. Lodret damp 6 Stryg ikke tøj, mens du har det på! Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!

minto nb dating

Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder. Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger. Brug denne funktion cirka hver 2.

MO 97 (10.02.2020) - Statut BOR

Tag strygejernets stik ud efter den nødvendige opvarmningsperiode. Fyld påfyldningsbægeret, og hæld langsomt indholdet ned i dampregulatorens minto nb dating se billede 7. Ryst strygejernet forsigtigt.

minto nb dating

Der kommer kogende vand og damp ud af bundpladen sammen med kalk da Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA26 fra Bosch. Dette strygejern er udviklet i overensstemmelse med økologiske kriterier i forbindelse med miljørigtighed fra analyse af hele dets livscyklus, fra materialevalg med henblik på senere genbrug, hvor muligheder for forbedringer evalueres og fra en teknisk, økonomisk og miljømæssig synsvinkel. Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet og må ikke anvendes til industrielle formål.

Læs brugsanvisningen minto nb dating apparatet omhyggeligt, og opbevar den for fremtidig opslag.

Neutrophil/Lymphocyte Ratio as Predictor of Anastomotic Leak after Gastric Cancer Surgery

Generelle sikkerhedsadvarsler Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik sikkerhedsstik. For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet dating on- line noua zeelandă med en egnet stik-adapter.

Denne adapter tilladt til maks. Apparatet skal tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med oplysningerne på mærkepladen.

Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen eller apparatet udviser synlige tegn på skader. Apparatet skal tilsluttes et jordstik.

  • Școli & Universități de Top în Canada
  • Eastbourne dating
  • Jlo dating lista
  • Dating cupidon eve langlais
  • Judecatora {Constanja—Sectiacvla a sesizt Cutse Constiponala uexcepya de neconettujenaiatadspozitir ar.

Hvis det absolut er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere, at den passer til 16A eller mere og har et jordstik. For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan opstå fænomener som transiente spændingsfald eller styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes et strømforsyningssystem med en maksimal impedans på 0,27 Ω.

Hold apparatet uden for børns rækkevidde. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer inklusive børn med nedsatte fysiske, sansemæssige eller psykiske funktioner minto nb dating som mangler erfaring eller viden, med mindre de har modtaget vejledning om brug.

1096 Northside Dr., Minto, NB

Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske servicecenter, før det kan bruges igen.

Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.

minto nb dating

Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker. Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i forbindelse med påfyldning af vand. Udsæt ikke apparatet for vejrforhold regn, sol, frost osv. Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved at trække i ledningen.

Manual de utilizare Bosch Sensixx B1 TDA2620

Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis der er mistanke om fejl. For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, som apparatet måtte have brug for som f. Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt til at gå fra det i en minto nb dating.

minto nb dating

Vigtige advarsler Lad ikke strømledningen komme i kontakt med bundpladen, når den er varm. Opbevar strygejernet i lodret position. Brug ikke kalkfjernere med mindre det angives af Boschda de kan beskadige apparatet. Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen eller andre minto nb dating af apparatet.

Cei Mai Buni Școli & Universități în Canada 2021

For at holde strygesålen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Anvend aldrig skuresvampe eller kemikalier til rengøring af strygesålen.

minto nb dating

Opvarm strygejernet igen, indtil den resterende mængde vand er fordampet. Imidlertid kan antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der opbygges naturligt med tiden.