Translation of "Will sweep into" in Romanian

Viteză dating london mature. Tigru - Wikipedia

Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare. Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "Sweep through" în română Verb matura prin Alte traduceri The Huns sweep through the Eastern Empire, leaving a trail of terror as they head east towards Constantinople.

Hunii matura prin Imperiul de Răsărit, lăsând un traseu de teroare Ca se indreapta spre est spre Constantinopol. The resonance is a cataclysm whose effects sweep through the system at astounding speed, not only shifting orbits, but clearing out most of the system's small objects.

  1. Given the prevailing winds, A very large, very toxic cloud Will sweep into town.
  2. Dating on- line de siguranță
  3. Tigru javaianAu fost stabilite 9 subspecii ale tigrului, dintre care 3 deja sunt dispărute din cauza factorului antropogen.

Rezonanță este un cataclism ale cărei efecte matura Prin sistemul de la viteza uluitoare, nu doar orbite schimbătoare, dar de compensare cele mai multe dintre obiecte sistemului de mici. Back in Mexico, I saw the bubonic plague sweep through, at least it was a classic, right?

Înapoi în Mexic, am văzut ciuma bubonica matura princel puțin aceasta a fost un clasic, nu?

Video: Stiinta Il Respinge Pe Dumnezeu ? - Dezbatere 2021, Iunie

Sweep through the streets of my mind like a gentle spring. Adie pe străzile gândului meu ca o briză delicată.

Reproducerea și durata de viață[ modificare modificare sursă ] Cuiburi pe o clopotniță în Spania. Berzele albe formează adesea mici colonii de cuibărit. Barza albă se reproduce în zone agricole deschise, cu acces la zonele umede mlăștinoase, construind un cuib mare în copaci, pe clădiri sau pe platforme construite de om. Cuibul este folosit de obicei an după an, mai ales de către masculii mai în vârstă.

Icy winds sweep through the open Corridors of Time. Vanturi reci bat prin Tunelurile timpului. Chloe, run a data sweep through INS and customs channels. Scavenging macrophages sweep through the tissue and gobble up the dying cells.

Will sweep into - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context

Macrofagi cauta printre țesut și se indoapa cu celule care mor. Well it's near certain to sweep through the entire metro area. E aproape sigur că va mătura întreaga zonă metropolitană. Take your men and sweep through the arena.

Meniu de navigare

Ia-ți oamenii și cautați prin arenă. And the new wave of innovation which is beginning to sweep through industry is no different.

viteză dating london mature

Iar noul val de inovaţii care începe să străbată industria nu este diferit. If they get to the channel, they will sweep through Kent, crush London within a week.

Dacă trec de canal, vor trece cu ușurință prin Kent, zdrobind Londra într-o săptămână. Dornan's team is almost done with their first sweep through the building Oamenii lui Dornan aproape au terminat de scotocit clădirea, dar el spune că simte că lunetistul nu-i viteză dating london mature.

They are organizing the hillmen for a sweep through the Khyber Pass În pregătesc pe munteni pentru o trecere prin trecătoarea Khyber spre câmpiile Indiei.

Alegerea Editorului

But as the first storms of autumn sweep through the deserted nesting grounds, they bring an unexpected bonanza for the few that remain. Odată cu prima furtună de toamnă, care biciuie terenurile de cuibărit pustii, sosește o neașteptată bogăție pentru cei câțiva rămași.

Guys, another blackout's about to sweep through this sector. O altă pană de curent va trece prin sectorul ăsta.

Sweep through - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Jones keeps Booth and Herold hidden and fed while government troops occupy and sweep through the region. Jones îi ține pe Booth și Herold ascunși și hrăniți, în timp ce trupele guvernamentale ocupa și străbat prin regiune.

viteză dating london mature

You sweep through this way and we'll meet you at Connor's lab. Mergi pe aici și ne vom întâlni la laboratorul lui Connor. It took no time for the Ice Dragon to sweep through our kingdom and drive a new fear into our people.

Nu a trecut mult și dragonul de gheață a început să vină peste regatul nostru băgând din nou spaima în oameni. This kid came out of nowhere to sweep through the early viteză dating london mature In a merge as chip leader. Acest puști venit de nicăieri a trecut de rundele inițiale cu cele mai multe cipuri în cont. This kid came out of nowhere to viteză dating london mature through the early rounds Puștiul a apărut de nicăieri și a trecut ușor viteză dating london mature primele runde Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe aplicații noi de dating pentru android le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

viteză dating london mature

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.